Harry van Dorenmalen, voorzitter raad van commissarissen coöperatie SURF

“Eind november 2019 werd ik door Van der Laan & Co benaderd voor de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van SURF, een coöperatie waarin onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken aan ICT-voorzieningen en -innovatie om de kansen van digitalisering ten volle te benutten en zo samen beter en flexibeler onderwijs en onderzoek mogelijk te maken. Behalve aandacht voor een digitale basisinfrastructuur, heeft SURF samen met de leden oog voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wil SURF een ‘makelaarsfunctie’ vervullen: samen met de leden vraagstukken aanpakken en deze sneller oplossen, ook met het oog op de maatschappelijke vraagstukken die spelen binnen onderwijs en onderzoek. Bovenal wil SURF een expertrol vervullen voor de leden, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken. Samen met de markt geeft SURF daar invulling aan. 

SURF zette in 2019 een traject van optimalisatie en reorganisatie in: vier deelorganisaties werden één. Dat was voor de voormalige rvc-voorzitter Doede Vierstra een mooi moment om het bestuur en toezicht te herzien en te zoeken naar mensen met competenties die essentieel zijn met het oog op de snel voortschrijdende digitalisering. Na mijn aanstelling als voorzitter van de rvc liep de search nog een tijd door: SURF zocht een geheel nieuw driekoppig bestuur en twee rvc-leden. Twee rvc-leden bleven aan. Voor mij is het belangrijk te kunnen werken met rvc-leden die niet alleen het gedeelte van het toezichthouden onder de knie hebben – op het vlak van processen, transparantie, soft & hard controls en noem maar op – maar die ook vanuit hun expertise en ervaring de raad van bestuur kunnen helpen noodzakelijke veranderingen door te voeren. Niet alleen vragen stellen, maar ook het vermogen hebbende om suggesties te doen en een outside in view te geven. Daarnaast is voor mij persoonlijk een diverse samenstelling van de rvb en de rvc essentieel. Van der Laan & Co heeft een gedegen track record als het gaat om het aandragen van vrouwelijk talent, dus dat klikte zeer. In verband met de twee mannelijke rvc-leden die aanbleven, hadden we een voorkeur voor twee vrouwelijke leden. Ook in de rvb hebben we die balans willen waarborgen en dat is gelukt. Er zijn niet veel organisaties in Nederland die zowel in de rvb als rvc een diversiteitspercentage hebben van meer dan 30 procent.

Zo’n grote groep mensen met diepgaande expertise in digitalisering, toepassingen en andere relevante kennisgebieden vinden, is geen sinecure – hoewel het zeker hielp dat partner Nicole Boevé een achtergrond in de ICT heeft. Ik stelde voor om het over een wat andere boeg te gooien dan gebruikelijk. In plaats van het uitgebreid wegen van competenties van kandidaten, wilden wij vooral ook kijken naar de ‘hongerigheid’ en de match met SURF en de organisatie. Dat bleek geen enkel probleem. Door de vraagstelling te verfijnen, konden we duidelijk aangeven welk profiel we zochten met een nadruk op anders durven denken, verstand van technologie, een visie op wat er gebeurt in de wereld en wat ervoor nodig is die ontwikkelingen succesvol te vertalen naar onderwijs en onderzoek. Daarvoor is het nodig minder vanuit controle en meer vanuit vertrouwen te werken, en dat stelt eisen aan de leden. 

Inmiddels zijn beide gremia up and running en hebben we een aantal samenkomsten achter de rug. Tevreden ben ik niet snel als rvc-voorzitter, maar ik ben wel trots op deze diverse groep mensen: onze commissarissen en bestuurders vertegenwoordigen een eigen geluid. Dit is het moment waarop we piketpaaltjes slaan, een gemeenschappelijke richting vinden en onze ledenraad meenemen in het zetten van extra stappen op het vlak van innovatie. Hoe die dynamiek uitpakt is afwachten, maar het is zeker een prestatie dat Van der Laan & Co binnen een jaar een nieuwe, gebalanceerde rvb én rvc heeft neergezet. Als rvc-voorzitter wil ik verrast worden als het gaat om kandidaten op long- en shortlists: niet alleen usual suspects. Dat is gelukt. Ook willen we graag verrast worden in de manier waarop een executive searcher zich opstelt. Van der Laan & Co bleek tijdens de gehele search een goed verstaander, gaf het zoekproces heel hands on vorm en trad op als ‘meewerkend voorvrouw’ – persoonlijk, gericht op de relatie en met een klinkend resultaat.”