Herman Dijkhuizen & Artie Debidien

SHOOT FOR THE MOON

Wat er in de sterren staat voor NIBC is uiteraard onbekend. Toch is er alle reden om met vertrouwen naar de toekomst te kijken, zo blijkt uit het gesprek dat People at Work had met Herman Dijkhuizen, CFO van NIBC en Artie Debidien, directeur IT. Want zij ontvouwen hun doordachte visie die NIBC ‘up front’ moet houden. IT speelt daarbij een bepalende rol.

NIBC werd in 1945 als Nationale Investeringsbank opgericht met als belangrijkste doel om de wederopbouw te financieren middels verstrekking van langlopende leningen en investeringen in het bedrijfsleven. In 2005 werd NIBC Bank gekocht door een consortium van internationale financiële instellingen onder leiding van de Amerikaanse private equity firm J.C. Flowers & Co. Momenteel werken er circa 650 werknemers voor de bank die kantoren heeft in Frankfurt, Londen en Brussel en zijn hoofdkantoor in Den Haag. NIBC mag relatief nieuw zijn voor Artie Debidien, die er sinds augustus verantwoordelijk is voor IT, op dat vakgebied is ze allesbehalve een novice. “Ik heb nu ruim 20 jaar IT-ervaring die ik hoofdzakelijk opbouwde bij of voor banken. Zo was ik vanaf 2010 verantwoordelijk voor het IT-matig op poten zetten van online only, fullservice retailbank KNAB. Ik heb de ontwikkelingsgeschiedenis van IT in die 22 jaar als een film voorbij zien trekken en ben met de ontwikkelingen meegegroeid.”

Het was een van de redenen waarom Herman Dijkhuizen in Debidien een versterking van zijn team zag. “Ik zocht naar iemand die IT dichter bij de business kon brengen en IT helemaal in onze business kon integreren. Die van IT zodoende een ‘enabler’ voor groei in efficiency en business kon maken. Groei realiseer je alleen als je innovatief bent, dus ook die eigenschap stond in ons zoekprofiel voor de nieuwe directeur IT. Daarnaast was er ook een sterke voorkeur voor een vrouw omwille van de balans in ons team. Overigens was sekse geen dwingend criterium, want kwaliteit geeft voor mij altijd de doorslag. Daarom ben ik blij dat we, mede dankzij de begeleiding van Partners at Work, met Artie iemand hebben gevonden in wie die combinatie verenigd is.”

Zelf kom jij bij KPMG vandaan. Waarom was NIBC aantrekkelijk voor jou?

Ik zocht, nadat ik in 2012 was teruggetreden als bestuursvoorzitter van KPMG, een nieuwe uitdaging. De kick van het leren van een heel nieuw vak, waar permanente ontwikkeling onderdeel van uitmaakt, trok me aan. Dat komt in mijn huidige functie goed terug.

Waar staat NIBC voor?

Wij zijn een middelgrote bank met Nederland en Duitsland als thuismarkt voor beslissende momenten. Kijk ik naar de corporate bank, waar onze roots van oorsprong liggen, dan kenmerken we ons daar in focus op lange termijn relaties met middelgrote ondernemingen en in diepe kennis van sectoren waaronder Food, Agriculture, Retail & Health, Industries & Manufacturing en Shipping & Intermodal. Dat betekent dat we de onderneming helpen met grip, inzicht en overzicht om vooruit te kijken. Diensten waarbij gedacht kan worden aan onder andere financiële ondersteuning, leningen, investeringen, herstructureren, fusies en acquisities. Overigens zijn we nergens de huisbankier, omdat we geen betalingsverkeer doen. Wij kiezen ervoor ons alleen te richten op diensten waarin we ons kunnen onderscheiden. Het onderscheidende ligt in onze persoonlijke touch en diepe marktkennis, wij weten echt wat er bij onze klanten speelt. Daarnaast zijn wij vaak die tweede bank omdat wij met innovatieve oplossingen komen. NIBC Direct, onze consumenten business, richt zich qua service op heldere producten. We kunnen consumenten ook van dienst zijn bij beslissende levensmomenten. Denk aan flexibel en termijn spaarbehoefte, een hypotheek voor een eerste of nieuwe woning of aan onze innovatieve investeringshypotheek de ‘vastgoedhypotheek’, waarbij consumenten of beleggers investeren in woningen voor verhuur.

Wat is een voorbeeld van zo’n innovatieve oplossing?

Debidien: We staan aan de vooravond van innovatie door toepassing van technologie. We hebben nu een app ontwikkeld voor onze klanten. Onze corporate app maakt onze relevante data visueel en is een mooie weergave van onze werknemers, klanten, sectoren en onze verschillende diensten aan onze corporate klanten. Sinds eind oktober is deze app te downloaden in de appstore. En zoals Herman al zei, we zitten dicht op onze markt omdat we onze corporate klant heel goed kennen en de klant ons kent. Deze app deelt kennis van de verschillende sectoren waarop wij ons richten. We zien mogelijkheden om die combinatie van sector- en klantkennis om te zetten in interessante klantproposities. Tegen die omzetting zitten we dicht aan en dat geeft bijna een consulting firm gevoel. Al met al dus een uitstekende voedingsbodem om onze business op uit te bouwen.

Welke rol heeft IT in jullie visie binnen NIBC?

Debidien: De huidige tijd van digitalisering is voor alle sectoren, en dus ook voor banken, relevant en uitdagend. Het maakt dat je terug naar de tekentafel mag; een positie innemen die je aspiraties aangeeft, heruitvinden van je business model, de propositie richting de eindklant, vereenvoudigen van je interne value- en supply chain en exploiteren van mo-derne manieren van samenwerken, intern en in ecosystemen met externe bedrijven. Voor al deze aspecten wordt technologie toegepast.

Dijkhuizen: IT is bij ons niet puur een cost driver, maar een instrument om onze organisatie leaner en dynamischer te maken. IT moet onze professionals aan de voorkant helpen om nog betere service te verlenen. Zodat we, luisterend naar de buitenwereld, sneller en beter in kunnen spelen op wat er om ons heen gebeurt, op wat onze klant wil en nog gaat willen.

Debidien: De kostenreducties die we realiseren zijn dus geen pure besparing, het zijn vrijgespeelde middelen om voor innovatie te gebruiken. Daar ben ik buitengewoon blij mee. Want hoeveel CFO’s zeggen: ga voor kostenreductie zodat je kunt innoveren? Ik vergelijk onze bedrijfsvoering wat dat betreft met huishouden: hand op de knip, maar wat je bespaart gebruik je om het huis beter in te richten.

Artie, wat zijn jouw ambities bij NIBC?

Die sluiten aan op onze strategische intenties. Ik ga kijken hoe we de organische groei van onze business gaande kunnen houden, hoe we effectief kunnen omgaan met operationele kosten om zo dynamischer, wendbaarder en leaner te worden. Ik heb dat vertaald naar vier visuele IT-programma’s, waarvan shift left een belangrijke is. Shift left houdt in dat we iteratief kennis van onze hardcore specialisten gaan overdragen naar onze front office. Dat wil ik gecontroleerd laten gebeuren, dus door kennisoverdracht, werkinstructies en workshops. Met als doel om aan de voorkant klanten veel beter te kunnen ontzorgen. We hebben immers snellere kennis en besluitvaardigheid en bovendien focussen we erop dat die kennis wordt ingezet waar ze echt nodig is. Shift left is zo interessant omdat ik dat niet alleen kan ophangen aan het strategische doel van lean en dynamisch, maar ook aan het effectief omgaan met onze bedrijfsmiddelen. Als je de time to market van nieuwe klantproducten en diensten wilt verkorten, zul je als organisatie moeten nadenken over een niet-traditionele manier van werken. Het cultiveren van een ondernemende cultuur binnen IT zonder de betrouwbaarheid uit het oog te verliezen, is een mooie puzzel.

Jij huldigt een aansprekend levensmotto: “Shoot for the moon, even if you miss you’ll land among the stars! It’s better to dream big, than not aim at all!”

Ja, dat maakt veel los, ik krijg er op mijn LinkedIn zelfs bijna dagelijks reacties op. Heel kort betekent het: Ik ben totaal niet bang om te falen. Ik begrijp bijna niet waarom mensen zo voorzichtig zijn. Uit angst dat er iets mis kan gaan? Maar dan zeg ik: er is altijd een U-turn die je kunt maken. Er zijn zoveel middelen, je hebt zoveel instrumenten die je kunt inzetten als iets op je pad komt dat je plannen dreigt te doorkruisen.

Hoe kijken jullie naar de vele regelgeving waarmee de financiële sector te maken heeft?

Dijkhuizen: Daar zullen we simpelweg mee om moeten gaan. Maar er is uiteraard een spanningsveld. De consument wil privacy, maar verwacht tegelijkertijd dat wij snel reageren op hun vragen en wensen. Dankzij deze regelgeving moeten wij heel veel informatie aanleveren, wat uiteraard weer een negatief effect heeft op onze service. Daarom richten wij onze energie op het bouwen aan een IT-organisatie die een optimale ‘enabler’ is voor onze professionals aan de voorkant, om zo ook de service aan de klant op een zo hoog mogelijk peil te houden. Dat de klant last heeft van de wetgeving is onvermijdelijk, maar wij zullen die overlast in elk geval zo minimaal mogelijk houden.