Irene Vermeeren

Met grote gedrevenheid beoefent Irene Vermeeren het advocatenvak met als specialisme Nederlands en Europees pensioenrecht. Sinds 2016 bij Jones Day in Amsterdam en daarvoor vanaf 1996 bij Baker & McKenzie in Amsterdam, Londen en Frankfurt am Main. Als lid van Adviescommissie Pensioenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten schrijft Irene adviezen over pensioenwetgeving. Ze doceert onder andere Pensioen & Compliance aan Nyenrode Universiteit en publiceert regelmatig. Sinds januari 2017 is Irene benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van CDC Pensioenfondsen van ING en Nationale-Nederlanden.

Waarom ben je toegetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van de CDC Pensioenfondsen ING en NN?

De laatste jaren nemen met name consolidatie- en aansprakelijkheidskwesties een steeds belangrijkere plaats in bij mijn praktijk, zeker wanneer een buitenlandse corporate betrokken is. De gemene deler in deze kwesties is veelal de bestuurs-dynamiek: niet alleen binnen de bestuurskamer van de corporate, maar zeker ook binnen besturen van pensioenfondsen zelf. De belangen zijn veelal tegenstrijdig. Hierbij heb ik ervaren hoe belangrijk het is   om een goede governance te hebben en te bezigen. Toen de relatief nieuwe CDC pensioenfondsen van ING en Nationale Nederlanden, beide opgericht eind 2013, zich aandienden, bood mij dit een mogelijkheid om mijn externe rol als advocaat aan te vullen met een interne rol in de Raad van Toezicht. En daarmee dus zelf invulling te geven aan ‘good governance’ binnen een pensioenfonds. Dat het bovendien een nieuwe in te stellen raad betreft, die ik samen met andere professionals vorm kan geven, waren belangrijke redenen om deze rol te vervullen.

Hoe ga jij deze rol invullen?

Een raad van toezicht binnen de pensioensector neemt gezien de pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en de VITP-Toezichtcode een bijzonder positie in met zowel een adviserende als toezichthoudende rol én diverse goedkeuringsrechten. Om tussen deze rollen te laveren en als voorzitter mijn verantwoordelijkheid te nemen, vind ik een mooie uitdaging. En met de uitgebalanceerde samenstelling van de Raad van Toezicht kan ik ook goed binnen de Raad op inhoud en functioneren van het bestuur sparren. Dat geeft mij een mooie basis voor de voorzittersrol. Vanuit Jones Day ondervind ik veel steun voor mijn (neven)activiteiten; dat is bijzonder plezierig en geeft rust.

Welke ervaringen of expertise kan je vanuit je huidige en vorige functie(s) meenemen in deze nieuwe rol?

Als advocaat adviseer ik cliënten dikwijls in stress of conflict situaties. Daarbij heb ik geleerd dat naast dossierkennis en analytische vaardigheden het stellen van de juiste vragen op het juiste moment zeer sturend en verbindend kan werken. Het gaat mij vaak niet eens om het antwoord. Door het stellen van vragen zet je de ander aan tot denken en komen vervolgens de ideeën en mogelijke oplossingen. Deze ervaring neem ik mee in mijn nieuwe rol. Daarnaast ondersteunen mijn nieuwsgierige aard en intuïtie mij bij het vervullen van mijn nieuwe rol.

Wat is voor jou persoonlijk de grootste uitdaging?

De Raad van Toezicht biedt mij op dit moment een mooie verbreding binnen de pensioensector en buiten het mij zeer goed bekende juridische kader. Een mooie basis om mijzelf verder te blijven ontwikkelen vanuit een toezichthoudende rol, en dat mag ook buiten de pensioensector. Ik ben van nature enthousiast en zie snel kansen. Ik heb mijzelf daarom voorgenomen om de rol en lol van een volgende activiteit goed af te wegen tegen mijn ambities, beschikbare tijd en ontwikkelmogelijkheden.

Tekst: Baart Koster

Foto: Bettina Traas