Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester (38) zit sinds 2016 in het bestuur van Pensioenfonds PGB. Vanaf 1 februari 2020 is hij daar Voorzitter van het bestuur. Daarnaast is hij vanaf 1 april bestuurslid bij BPF schilder en daar onder andere voorzitter van de pensioencommissie. Verder is hij actief bij de Pensioenfederatie en kennisinstituut Netspar. In 2017 werd Jochem Dijckmeester Jonge Pensioenfondsbestuurder van het Jaar. Eerder was hij onder meer docent en onderzoeker op arbeidsverhoudingen en pensioenfondsbestuurder bij UWV. Hij studeerde psychologie in Utrecht.

Je hebt bewust gekozen voor een carrière in de pensioensector. Wat spreekt je daar zo in aan?

‘Ik heb altijd interesse gehad in toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waaronder ook vergrijzing en langer doorwerken. Bij hogeschool Windesheim heb ik les gegeven bij de opleiding Toegepaste Gerontologie. Hier zat ook pensioen in mijn lespakket. Dat ging niet alleen over techniek, maar ook over de vraag wat pensionering voor mensen betekent.

Ik was toen ook adviseur arbeidsverhoudingen bij UWV. Daar had ik een oudere collega, Joop, die in het bestuur zat van pensioenfonds UWV. Hij heeft me enthousiast gemaakt voor besturen. Joop zat zelf vlak voor pensioen, maar had een enorme drive om jongeren bij pensioen te betrekken en mee te laten praten over de toekomst. Hij heeft mij laten zien dat de pensioensector veel dynamiek kent.’

Je bent voorzitter van het bestuur van PGB en recent benoemd als bestuurslid bij BPF Schilders. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in beide fondsen?

‘Wat mij aanspreekt bij beide fondsen is dat ze ondernemend zijn en lef hebben. BPF Schilders werkt aan pensioen voor zelfstandigen en Pensioenfonds PGB is ondernemend als het gaat om productontwikkeling en het bedienen van verschillende sectoren. Dat merk ik ook in beide besturen, die bestaan uit betrokken bestuurders van zeer diverse achtergronden. In beide besturen wordt op een goede manier samengewerkt. Dat vind ik heel belangrijk, alleen dan kun je diversiteit van de groep inzetten om besluitvorming te verrijken.

Verschillen zitten bijvoorbeeld in samenwerking met de uitvoerder. BPF Schilders heeft de uitvoering uitbesteed aan PGGM. Daar werkt het fonds intensief mee samen, maar via een klant/leverancier relatie. Pensioenfonds PGB heeft een eigen uitvoerder. Fonds en uitvoerder trekken intensief samen op in ontwikkeling van producten en diensten. Het multisectorale karakter van PGB en de flexibiliteit in soorten regelingen maakt dat ook nodig.’

Bij BPF Schilders zit je namens de gepensioneerden in het bestuur. Hoe zorg je dat je aansluiting hebt en behoudt met deze doelgroep?

‘Ik vind het heel bijzonder en leuk om te zijn voorgedragen door de gepensioneerden bij BPF Schilders. Ik ervaarde een goede klik tijdens de gesprekken, en ben erg blij dat ze de keuze hebben gemaakt om samen door te gaan. Daarmee hebben ze denk ik laten zien dat ze breed hebben durven kijken. Aan mij om te blijven investeren in het vertrouwen. Benaderbaar zijn, maar vooral ook oprecht nieuwsgierig zijn. Zodat ik me goed kan verplaatsen in wat voor gepensioneerden belangrijk is. Dat vraagt de komende periode een investering in gesprekken, daar heb ik zin in.’

Welke ontwikkelingen zie jij voor de korte en lange termijn binnen de pensioensector?

‘Dit jaar zijn we natuurlijk geraakt door de coronacrisis. Op korte termijn vraagt dat veel bestuurlijke aandacht om er voor te zorgen dat de belangrijke processen en projecten door blijven gaan. Meedenken met werkgevers die in lastige tijden zitten, zorgen dat pensioenen op tijd worden betaald, reageren op ontwikkelingen op financiële markten en helder communiceren.

Ook op de (middel)lange termijn gaat dit een grote uitdaging betekenen. Hoe de financiële situatie er einde van het jaar uitziet is nog moeilijk te voorspellen. Tegelijkertijd praten we ook nog over het nieuwe pensioencontract. We moeten ons klaar maken voor een ingrijpende transitie.

Er is veel maatschappelijk debat en ik denk dat we ook echt open moeten staan voor technologische innovatie. Bijvoorbeeld in klantbediening en een moderne administratie. Er zijn ook volop ontwikkelingen op het gebied van beleggen, zoals duurzaamheid. Er gebeurt echt heel veel.’

Tekst: Baart Koster

Foto: Bettina Traas