Maarten van der Tuin

Na mijn studie Bedrijfs-Sociaal Economisch Recht, heb ik welbewust voor de financiële dienstverlening gekozen. De eerste 10 jaren heb ik me bij De Amersfoortse Verzekeringen bezig gehouden met stelselherzieningen in ziekte-kostenverzekeringen, eerst in Nederland en later op Curaçao. Vervolgens heb ik de stap naar levensverzekeringen en pensioenen gemaakt. Vanaf juni 2008 werkte ik voor pensioenuitvoerder MN. Ik was als lid van de hoofddirectie verantwoordelijk voor advisering en administratie van grote bedrijfstak-pensioenfondsen. Sinds 1 februari ben ik directievoorzitter van pensioenuitvoerder AZL.

Waarom heb je deze stap in je carrière gemaakt?

Bij mijn vorige werkgever heb ik veel uitdagingen mogen oppakken. Niet in de laatste plaats de transitie van twee grote pensioenfondsen met bijna 1 miljoen deelnemers, met alle veranderkundige aspecten van dien. De wereld van de pensioenuitvoering is voor mij nog lang geen saai boek. Maar na 6,5 jaar bij dezelfde organisatie worden de vraagstukken minder uitdagend. Zeker als zich de kans voordoet om in de sterk veranderende pensioenwereld te opereren vanuit een totaal andere organisatie, met een heel andere marktbenadering. Een mogelijkheid die ik met beide handen aanpak!

Wat zijn de uitdagingen in je nieuwe functie? Wat verwacht je te kunnen realiseren op de korte en lange termijn?

Jaren geleden was de pensioensector nog een van de meest stabiele van Nederland. Daar is volop beweging in gekomen. Met een sterke consolidatietrend onder pensioenfondsen en tegelijk onder pensioenuitvoerders tot gevolg. Pensioenfondsen moeten meer dan ooit weloverwogen keuzes maken voor voortbestaan, opheffing, opgaan in of samengaan met een ander (bedrijfstak-)pensioenfonds. Door deze verschuivingen in de markt, wordt de druk voor uitvoeringsorganisaties steeds groter om (door zgn. multi-client dienstverlening) schaalvoordeel te bieden en klantfocus te verhogen.

AZL is een prachtige organisatie. We hebben bijna 60 pensioenfondsen als klant, met bijna 1 miljoen deelnemers. Multi-client dienstverlening zit ons in de genen. Maar wij mogen niet stilstaan en zullen onze service verder moeten blijven optimaliseren en bovenal moeten we excelleren in wendbaarheid.

Voor mij betekent dit het verder uitbouwen van een belangrijke basis voor een “pensioen administrateur”: ons administratiesysteem. De afgelopen jaren heeft AZL veel geïnvesteerd. Door deze investeringen behouden wij flexibiliteit voor maatwerk en zijn wij in staat snel te reageren op de markt- en wetswijzigingen. Dit is één van onze kritische succesfactoren gebleken, ook voor nieuwe proposities als de PPI en het door ons te introduceren APF (Algemeen Pensioen Fonds).

Snel en flexibel reageren doe je niet alleen met een goed systeem. Mensen zijn hierin cruciaal. Voor de korte termijn kan ik zelf hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een duidelijke focus aan te brengen op de strategische veranderportfolio. En natuurlijk door het goede voorbeeld te geven en continu mijn stokpaardjes te prediken: “duidelijkheid over de feiten en resultaten” en “klantgerichtheid en samenwerken”. Met als doel om voor de lange termijn een zelf regisserende organisatie te bereiken die alert en wendbaar is.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren?

AZL vervult een belangrijke rol als adviseur voor haar klanten. Onze mensen leveren partnership en goed onderbouwd advies. Ik zie dat als één van de sterke punten van AZL: De persoonlijke begeleiding van onze klanten en te helpen ze te navigeren door het pensioenlandschap. AZL is groot genoeg om schaalgrootte (en dus kosten voordelen) te bieden, maar heeft nog de omvang om wendbaar te kunnen zijn met persoonlijk inlevingsvermogen.

Mijn eigen filosofie: maak het persoonlijk en maak het helder, past prima bij deze organisatie. Geen vaagpraterij, acteer alsof het je eigen probleem is en los het op. Met mijn mensen wil ik me daarvoor blijven inzetten.

Auteur: Baart Koster

Fotograaf: Bettina Traas