Maureen Schlejen en Hester Borrie

WEES AMBITIEUS EN LAAT DAT MERKEN

Maureen Schlejen en Hester Borrie werkten beiden bij Robeco en stapten ook allebei, maar onafhankelijk van elkaar, over naar NN Investment Partners. Met hun uitgebreide ervaring in commerciële functies in de financiële sector, passen zij helemaal bij hun nieuwe werkgever die hun expertise in een zeer dynamische omgeving en na de fusie met Delta Lloyd uitstekend kan gebruiken. Op hun beurt zien de dames volop kans meerwaarde te leveren en zich verder te ontwikkelen in een organisatie met een aantal opvallende kwaliteiten.

Schlejen prijst de manier waarop ze op 1 januari van dit jaar als het nieuwe Hoofd Institutionele Relaties Nederland en Sales ontvangen en vervolgens ingewijd werd bij NN IP. Borrie, sinds 1 maart bij NN IP en sinds juni Chief Client Officer, prijst de organisatie onder andere om het vele talent dat er rondloopt. Het is duidelijk dat beide topvrouwen hun plek gevonden hebben aan de Schenkkade in Den Haag. “De manier waarop mensen tijd en moeite namen om mij wegwijs te maken in de organisatie en hoe ze ook hun eigen netwerken voor mij openstelden en mij in contact brachten met anderen, vond ik opvallend. Dat voelde echt als een warm bad”, zegt Schlejen. Dat het aantrekken en behouden van talent NN IP goed af gaat, blijkt niet alleen uit de komst van beide dames, maar ook uit het vele talent dat er al rondloopt, zoals Borrie vaststelde toen ze begin maart van dit jaar binnenstapte. “Een grote organisatie als NN IP kan een rijke variëteit aan carrière uitdagingen aanbieden, wat vooral een trigger is voor young potentials. En als ergens veel talent werkt, dan trekt dat nieuw talent aan.”

Beide dames kijken positief terug op hun tijd bij Robeco. Voor Schlejen, die er 21 jaar werkte, begon dat met het leren van haar commerciële beginselvaardigheden, zoals ze het noemt. “Ik heb korte tijd telefonische verkoop van financiële producten gedaan. Dat is een veel grotere uitdaging dan je wellicht zou denken. Ik kan iedereen die een commerciële loopbaan ambieert aanraden om daarmee te starten. Telefonische verkoop is namelijk een fantastische leerschool, aangezien daarin alle facetten van het verkoopvak aan bod komen.” De nieuwe werkgever NN IP, de vermogensbeheertak van NN Group, beheert wereldwijd vermogens van zowel institutionele als individuele beleggers en verschilt als werkomgeving duidelijk van vermogensbeheerder Robeco. Borrie: “NN IP is een stevige organisatie met een stabiele en heel ‘supportive’ aandeelhouder. Dat geeft ons een belangrijke steun in de rug, ook bij wat je los van deze organisatie naar buiten toe neer kunt zetten. Dat is essentieel, omdat we naar buiten toe actiever willen worden. Daarbij komt dat deze organisatie meerdere groeibriljanten bezit die van NN IP een dynamische en heel ondernemende club maken.”

Wat zijn die groeibriljanten die NN IP in huis heeft?

Borrie: We bezitten hier heel verschillende kwaliteiten, ook op mentaal vlak. Om een concreet briljantje te noemen: de NN Dynamic Mix fondsen hebben voor de derde keer op rij de Gouden Stier gewonnen in de categorie Midfondsenrange. Het zegt toch iets als je drie keer achter elkaar met deze prestigieuze Nederlandse beleggingsprijs onderscheiden wordt. Een ander briljantje is dat NN IP een organisatie is waar veel mensen met nieuwe suggesties komen, waardoor er een continue stroom van nieuwe ideeën is.

In de dynamische financiële wereld waarin consolidatie een belangrijke trend is, lijkt jullie fusie met Delta Lloyd een logische ontwikkeling.

Borrie: Inderdaad. Voor zover het ons asset management betreft is het een mooie versterking van onze producten en we profiteren gezamenlijk van de schaalvergroting die de fusie met zich meebrengt. We kunnen nu over nieuwe vaardigheden, producten en mensen beschikken wat onze propositie versterkt.

Hoe zorg je ervoor dat de beide stammen zich na de fusie met elkaar verbonden gaan voelen zodat het een eenheid wordt?

Borrie: Daarvoor is essentieel dat je start met het appreciëren van de kwaliteiten die zowel NN IP als Delta Lloyd asset management bezitten. Daarnaast is het belangrijk om mensen de kans te geven hun hun meerwaarde toe te voegen op de verschillende plekken binnen de organisatie waarin zij werken. Wij nemen de tijd voor de integratie en bekijken het stap voor stap.

Hoe kijken jullie naar andere markttoetreders, zoals fintech bedrijven die door velen als een bedreiging worden gezien?

Schlejen: Je moet altijd alert blijven op nieuwe toetreders. Maar dat is van alle tijden. Je hebt nu eenmaal altijd partijen die naar jouw markt kijken en daar kansen zoeken. We zagen bijvoorbeeld al hoe buitenlandse asset managers toetraden op de Nederlandse markt. Je moet op dergelijke ontwikkelingen scherp zijn, maar er vooral voor zorgen dat je altijd vanuit je eigen kracht waarde blijft toevoegen naar de klant toe. We kijken dus naar wat nieuwe partijen doen en proberen waar mogelijk van ze te leren. Maar daarnaast is het zaak jezelf te blijven, te zorgen dat je je klanten goed bedient en de markt altijd vóór te blijven. We denken dus continu vooruit en analyseren hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren om zo extra waarde toe te voegen en klanten optimaal te helpen met hun vraagstukken. Dat is een boeiende uitdaging aangezien we een divers klantenbestand bedienen, bestaande uit institutionele partijen, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, en uit individuele beleggers.

Ook de markt voor pensioenfondsen verandert sterk. Hoe spelen jullie daarop in?

Schlejen: Wij anticiperen constant op nieuwe ontwikkelingen. De opvallendste trend in de Nederlandse markt is momenteel de enorme consolidatieslag. Dat zette ons aan het denken en de oprichting van het algemene pensioenfonds De Nationale APF, is daarin een heel bewuste strategische keuze, omdat we daarmee proberen om liquiderende pensioenfondsen een oplossing aan te bieden voor die consolidatie. We kijken dus continu naar wat er verandert in de markt en vragen ons af wat een dergelijke verandering betekent. Hoe kun je bijvoorbeeld inspelen op de huidige individualiseringsslag? Die vraag haakt aan bij die andere grote pensioentrend, namelijk de transitie van DB naar DC. Steeds is onze vervolgvraag hoe wij daar als asset manager een rol in kunnen spelen. Die vraag is binnen NN IP altijd actueel omdat onze markt onophoudelijk in beweging is. Of dat nu door de financiële markten komt of door de regelgever die iets bepaalt waardoor wij iets moeten veranderen of doordat klanten iets anders willen. We hebben continue te maken met veranderingen in de pensioenmarkt. Juist dat maakt ons werk zo boeiend

Hester, jij hebt ook voor Morgan Stanley in Londen gewerkt. Hoe anders is dat als je het vergelijkt met werken in Nederland?

Borrie: Een van de grote voordelen aan Nederlandse organisaties is de wat langere termijn horizon die wordt gehanteerd. Zeker voor asset management is dat fijn, omdat je zodoende de ruimte kunt nemen om bijvoorbeeld te investeren in iets nieuws en daar ook tijd voor kunt nemen. Dat doet innovatie goed, want zo kun je ook oplossingen ontwikkelen die op langere termijn voordelen voor klanten opleveren. Over het algemeen, hoewel er ook privately owned partijen zijn die naar de langere termijn kijken, wordt in Angelsaksische organisaties meer op korte termijn en snelle winst gericht. Maar al met al zijn de verschillen niet zo groot. Talent vind je overal.

Maureen jij bent in de RvC van de Coöperatie Eredivisie Vrouwenvoetbal gestapt. Wat is jouw rol daarin?

Schlejen: De coöperatie is opgericht met als doelstelling om de eredivisie vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Vrouwenvoetbal groeit van alle sporten in Nederland het snelst: met 7 à 8 procent per jaar. Het is tevens de grootste Nederlandse sport voor vrouwen. Recent wonnen we bovendien het EK in eigen land en niet alleen ons vrouwenelftal deed het uitstekend, het evenement bleek ook nog eens heel populair. Dus het nationaal elftal staat als een huis, maar wij willen de nationale competitie die wekelijks plaatsvindt óók naar een hoger plan brengen en daarvoor is veel nodig. Op voetbaltechnisch – en op marketing vlak, maar uiteindelijk ook financieel. Het doel van de Coöperatie Eredivisie Vrouwenvoetbal is om dat allemaal te bevorderen en ik houd daar als commissaris toezicht op. Er zitten heel diverse aspecten aan dit werk, zoals de samenwerking met de KNVB en de clubs, maar ook de hele voetbalcultuur die totaal anders is dan de financiële wereld. Ik vind het enorm stimulerend en leerzaam om met mijn bril op naar die wereld te kijken en mee te denken over verbeteringen op verschillende terreinen.

Welk advies zouden jullie de huidige generatie jonge vrouwen willen geven om te komen op de plek die ze ambiëren?

Schlejen: Denk in mogelijkheden want die zijn er gewoon. En als die eens ontbreken kun je ze ook creëren, zowel voor jezelf als voor anderen.

Borrie: Wees ambitieus en laat dat ook merken. Je moet het zeggen én doen. En heb je een klankbord nodig, vraag daar dan vooral om. Stel je dus actief op, want je hebt meer in de hand dan je vaak denkt.

Tekst: Baart Koster

Foto: Bettina Traas