Wim van Iersel

Ik ben 52 jaar, getrouwd met Monique en woonachtig in het Brabantse plaatsje Waalwijk. We hebben twee dochters, Anna Lena en Desiree. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Daarna heb ik de opleiding tot beleggingsanalist (RBA) gevolgd en enkele jaren deel uitgemaakt van de examencommissie van de Vereniging van BeleggingsAnalisten(VBA). Sinds half maart ben ik werkzaam als Directeur Beleggingen bij Pensioenfonds ING. Mijn interesse in beleggen werd al vroeg gewekt door een beursspel, georganiseerd door mijn leraar economie op de middelbare school. Sindsdien houd ik de aandelenkoersen bij. En van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt, toen ik in 1986 bij Interpolis als belegger begon. Daarna heb ik achtereenvolgens gewerkt voor onder andere SPF Beheer (een pensioenuit-voerder) en DELA in verschillende rollen en aandachtsgebieden van het vermogensbeheer.

Waarom heb je deze stap in je carrière gemaakt? Wat waren belangrijke overwegingen?

Pensioenfondsen hebben mij altijd gefascineerd. Het doel om deelnemers te voorzien van een goed pensioen staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling. De maatschappij wordt zich meer en meer bewust van de rol van een pensioenfonds, maar ook van de noodzaak om zelf te zorgen voor een aanvullend inkomen na pensionering. De afweging van de belangen van gepensioneerden, gewezen en actieve deelnemers en de invloed daarvan op het beleggingsbeleid van een pensioenfonds – meer of minder risico ten opzichte van meer of minder rendement – vind ik heel boeiend.

Wat verwacht je te kunnen realiseren op de korte en lange termijn?

Onlangs is Pensioenfonds ING financieel onafhankelijk én een gesloten fonds geworden. De onafhankelijkheid heeft er toe geleid dat ING niet meer garant staat, mocht het fonds financieel in moeilijke tijden komen. Het feit dat het fonds nu gesloten is, betekent dat vanuit ING geen premies meer worden gestort en er alleen nog wordt uitgekeerd. Dus we hebben het beleggingsrendement hard nodig om de pensioenen te kunnen indexeren. Dit betekent dat het strategisch risicomanagement en beleggingsbeleid van het fonds moeten worden aangepast. Essentieel hierbij is helder te krijgen wat de risicohouding van onze deelnemers is om daarna de juiste balans te vinden tussen risico en rendement. Hiervoor is beleid op basis van verschillende toekomstscenario’s nodig. En daar denk ik graag over mee.

Wat zijn ontwikkelingen in de markt waar jullie goed op kunnen inspelen?

Pensioenen, pensioenfondsen en hun werkwijze staan volop in de belangstelling. Dit is al jaren het geval en zal de komende tijd niet minder worden. Dit betekent dat duidelijke en transparante communicatie naar alle belanghebbenden heel belangrijk is, ook over de risico’s die worden gelopen. Beleggen gaat nu eenmaal met risico’s gepaard, waardoor het onzeker is wat je toekomstige pensioen wordt. Daarnaast wordt beleggen in de regel geassocieerd met complexiteit. De kunst is helder te vertellen hoe je belegt en daarbij risico’s onderkent en aanpakt, zowel op de korte als op de lange termijn.

Wat zijn je toekomst verwachtingen?

De tijd van hoge rendementen ligt achter ons. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere economische groei en vergrijzing. Minder mensen nemen deel aan het arbeids-proces en het consumptieve patroon wijzigt. Meer inkomen wordt besteed aan de categorie zorg. Daar er minder arbeidskrachten voorhanden zijn, drijft dit inflatie op. Voor een pensioenfonds is het dus een grote uitdaging huidige en toekomstige generaties te voorzien van een goed pensioen.

Auteur: Baart Koster

Fotograaf: Bettina Traas