Wouter de Ridder

Sinds begin dit jaar werk ik bij MN vermogensbeheer in Den Haag. Daarvoor heb ik ruim twintig jaar in de financiële dienstverlening gewerkt, waarvan elf jaar bij Kempen & Co en KCM en vijf jaar bij Robeco. Na mijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit ben ik mijn carrière gestart als aandelen analist. Bij Kempen heb ik een aantal jaren het aandelen research team aangestuurd en bij KCM en Robeco bouwde ik mee aan de fiduciaire dienstverlening en leerde ik het netwerk van Nederlandse pensioenfondsen goed kennen.

Waarom heb je de overstap gemaakt naar MN als Manager Institutionele Relaties?

In de laatste jaren bij Robeco ben ik als bestuurder van de premiepensioen-instelling nauw betrokken geweest bij het samengaan met een andere partij. Dit was een uitdagend en leerzaam traject. De regelingen voor onze deelnemers moesten gecontroleerd en foutloos over naar een nieuwe pensioenadministratie. De afronding hiervan betekende voor mij een nieuw keuzemoment. Ik werd via Partners at Work gevraagd om kennis te maken met MN, voor een nieuwe rol binnen deze organisatie, gericht op het werven van nieuwe klanten voor fiduciair vermogensbeheer. MN heeft in de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in haar cultuur, nieuwe mensen en strategische advisering. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik positief verrast was over de ‘frisse’ ambitie; de gedrevenheid om te bouwen en ook nieuwe klanten te gaan bedienen. Dat past goed bij mij. Ook mijn wens om meer bij zowel pensioen als vermogensbeheer betrokken te zijn, speelde een belangrijke rol bij mijn keuze voor MN.

Hoe ga jij deze rol invullen?

In mijn eerste paar maanden bij MN heb ik veel gesprekken gevoerd met bestuurders van fondsen en adviseurs. Het beeld dat mensen van MN hebben is verouderd, iets wat ook bij mij leefde. Het is in de eerste plaats mijn rol om het juiste beeld het komende jaar weer scherp te krijgen bij bestuurders en andere betrokkenen. Wat kan MN voor pensioenfondsen betekenen en waarop onderscheidt MN zich van andere partijen? Dit vereist een actieve benadering, van mij zelf en ook van mijn collega’s. Uiteraard is MN constant bezig haar dienstverlening aan bestaande klanten te verbeteren. Ook daar heb ik een actieve rol in. Uiteindelijk is er geen betere ‘voice’ dan een tevreden, bestaande klant.

Welke ervaringen of expertise kan je vanuit je huidige en vorige functie(s) meenemen in deze nieuwe rol?

Bij mijn vorige werkgevers heb ik veel geleerd van het streven naar kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een commerciële aanpak. Deze ervaring neem ik mee naar MN. Naast mijn kennis van vermogensbeheer heb ik in de laatste jaren ook als bestuurder veel kennis en ervaring opgedaan bij de uitvoering van verschillende pensioenregelingen, de contacten met de toezichthouder en governance vraagstukken. Ik geloof sterk dat al deze elementen toegevoegde waarde leveren in ons streven om nieuwe klanten te adviseren. Ook om die reden heb ik zelf tijd geïnvesteerd in het afronden van aanvullende pensioen-opleidingen, zoals SPO Bestuurder van een Pensioenfonds en WFT Adviseur Pensioen.

Wat is voor jou persoonlijk de grootste uitdaging?

Ha ha, dat is een mooie vraag! Geen beter beeld dan outside-in lijkt mij. Maar toch, ik zie zeker uitdagingen. Het aantal pensioenfondsen in Nederland neemt af, fondsen worden gemiddeld genomen groter en vereisen een dienstverlening die naadloos bij hun past. MN heeft een omvang die fondsen kan helpen, maar er moet wel een gezamenlijke overtuiging zijn dat maatwerk en schaalbaarheid niet op alle punten samengaan. Het zal tijd kosten om dat met onze toekomstige klanten helder te krijgen. Dat betekent geduld, inlevingsvermogen en goed communiceren. Ik ben er van overtuigd dat wij daar succesvol in zullen zijn.

Tekst: Baart Koster

Foto: Bettina Traas